Кулемза С.О.

Голова комітету конкурсних торгів
Підписав схему у 1 справі, на якій пиляли 15 490 000 грн.

Фігурує у справах