Новак Роман Васильович

Суддя Печерського суду
Не знайшов порушень у 1 справі, на якій пиляли грн.

Фігурує у справах