Тур Б.Г.

Голова комітету конкурсних торгів ВП «Рівненська АЕС»
Підписав схему у 1 справі, на якій пиляли 1 620 000 грн.

Фігурує у справах